Városháza
Önkormányzat

X-197/58.866/1999. sz. határozat 2000. évi pincék és mesterséges üregek okozta veszélyelhárítási program folytatása, saját forrás biztosítása

Közgyűlési határozat
1999. december 02.