Városháza
Önkormányzat

X-177/4923/1996.sz. határozat Özv.Vinczéné Csatári Anikó rendkívüli pénzügyi támogatása

Közgyűlési határozat
1996. október 31.