Városháza
Önkormányzat

X-158/4834/1995.sz. határozat Aljegyzői álláshelyre pályázat kiírása

Közgyűlési határozat
1995. október 26.