Városháza
Önkormányzat

VIII-128/4655-2/1996.sz. határozat Színház tömb belső közterület engedélyezési terve

Közgyűlési határozat
1996. szeptember 05.