Városháza
Önkormányzat

VI-87/4765/1996.sz. határozat Pályázat benyújtása pedagógus létszámcsökkentések miatti kötelezettséghez egyszeri hozzájárulás elnyerésére

Közgyűlési határozat
1996. május 30.