Városháza
Önkormányzat

VI-85/23.537/1997.sz. határozat Zöldterületi rendezési terv készítése a Herman Ottó Gimnázium tornacsarnoka melletti ingatlanra vonatkozóan

Közgyűlési határozat
1997. május 29.