Városháza
Önkormányzat

V-61/23.442/1997.sz. határozat Építési tilalmak elrendelésével, illetve megszüntetésével kapcsolatos törvényességi észrevétel

Közgyűlési határozat
1997. április 24.