Városháza
Önkormányzat

IV-56/23.423/1997.sz. határozat Dr.Ráski László ügyvezető igazgató megbízásának meghosszabbitása

Közgyűlési határozat
1997. március 27.