Városháza
Önkormányzat

IV-49/4674/1996.sz. határozat Munkahelyi étkeztetés szabályozása, élelmezési nyersanyagtköltség megállapítása

Közgyűlési határozat
1996. március 28.