Városháza
Önkormányzat

IV-47/4672/1996.sz. határozat Kuruc u.2.sz.alatti ingatlan értékesitése

Közgyűlési határozat
1996. március 28.