Városháza
Önkormányzat

IV-42/4.667/1996. sz. határozat Közoktatási intézményhálózat korszerűsítése érdekében 1996. évben végrehajtandó feladatok

Közgyűlési határozat
1996. március 28.