Városháza
Önkormányzat

IV-36/4655/1996.sz. határozat Belváros rendezését elősegítő feladatok

Közgyűlési határozat
1996. március 28.