Városháza
Önkormányzat

II-15/4.590/1996. sz. határozat 1997. évi cél- és címzett támogatási igénybejelentések

Közgyűlési határozat
1996. február 29.