Városháza
Önkormányzat

I-8/23.097/1997.sz. határozat Zsigmondy u. megnyitásával összefüggő pályázat benyújtása

Közgyűlési határozat
1997. január 30.