Városháza
Önkormányzat

I-18/73.053/2000. sz. határozat Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, vala-mint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 1999. II. félévi beszámoló

Közgyűlési határozat
2000. február 03.