Városháza
Önkormányzat

I-10/73.045/2000. sz. határozat Középiskolák nappali tagozatán 2000/2001. tanévben indítható osztályok száma

Közgyűlési határozat
2000. február 03.