Városháza
Önkormányzat

117/2020. (IX.24.) számú határozat a 60795 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem jóváhagyása

Közgyűlési határozat
2020. szeptember 24.