Városháza
Önkormányzat

116/2020. (IX.24.) számú határozat A 01470/11 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó belterületbe vonási kérelem jóváhagyására

Közgyűlési határozat
2020. szeptember 24.