Városháza
Adóügyek

Tájékoztatók

 Tájékoztató a 2017. január 1. napjától állami adóhatósághoz (NAV-hoz) elektronikus úton benyújtandó helyi iparűzési adóbevallásokkal kapcsolatosan

2017. január 1. napjától a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 42/D. § (1) bekezdése alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási, önellenőrzéssel történő helyesbítésről és adóelőleg kiegészítéséről szóló bevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton is teljesítheti.

A Htv. 42/C. § (1) bekezdésben foglaltak alapján azonban csak az önkormányzati rendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany teljesítheti bevallási, bejelentési kötelezettségét a PM rendelet szerinti nyomtatványon.

Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be.

Helyi iparűzési adó ügyekben illetékes adóhatóságként továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette. Ennek okán a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást – befogadó nyugta kiadása mellett – tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot – annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja csak az önkormányzati adóhatóságnak – illetve a bevallás esetleges hibáit sem.

Az elmúlt időszakban az állami adóhatóságon keresztül benyújtott helyi iparűzési adóbevallások – szinte kivétel nélkül – hibásan érkeztek be önkormányzati adóhatóságunkhoz, így azokat adózói illetve önkormányzati adóhatósági közreműködés nélkül nem lehetett feldolgozni.

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a z adókötelezettség megszegése miatt a magánszemély 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele.

Az adózónak az iparűzési adót nem a NAV részére, hanem az illetékes önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie, Miskolc esetében: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete Iparűzési adó beszedési alszámla 10700086-42689106-52100008.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!