Városháza
Ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál (Ügyindítás, Adóegyenleg lekérdezés, e-Fizetés)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - eleget téve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeinek - 2019. április 15. napjával éles üzemben csatlakozott a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatásához, az Önkormányzati ASP rendszer ASP.ADÓ és ASP.ELÜGY szakrendszereihez.

Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozást követően, Önkormányzatunk Adóhatósága megkezdte a helyi adóhatósági ügyekben használható, új – iForm technológiával készült – űrlapok publikálását az Önkormányzati Hivatali Portál felületére, ahol az Önkormányzat kiválasztása után az űrlapok on-line kitöltése KAÜ (ügyfélkapus) azonosítást követően végezhető el, mind a magánszemélyek, mind a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában. Az új űrlap technológia lényege, hogy az űrlapok kitöltéséhez a jövőben nem lesz szükség nyomtatványkitöltő keretprogramra, hanem az űrlapok az Önkormányzati Hivatali Portál felületén megnyitva on-line kitölthetők, és KAÜ (ügyfélkapu) azonosítással beküldhetők lesznek. Azon ügytípusok vonatkozásában, ahol az új - az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül elérhető - űrlapok publikálása megtörténik a http://www.miskolc.hu/varoshaza/adougyek/ugyleirasok elérésen található ügyleírások között a régi típusú ÁNYK űrlapok elérhetőségét (és azok befogadhatóságát is!) hamarosan megszüntetjük, az Önkormányzati Hivatali Portálra mutató hivatkozás egyidejű elhelyezésével, így kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az átállás időszakában fokozott figyelmet fordítsanak a beadványuknak megfelelő űrlap kiválasztására és alkalmazására.

ASP.ADÓ és az ASP.ELÜGY szakrendszerek használatának megkezdésével az ügyfelek helyi adóegyenlegének on-line lekérdezése szintén az ASP rendszer által biztosított elektronikus ügyintézési felületen a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérésen található Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül érhető el, ahol az Önkormányzat kiválasztása után az adóegyenleg on-line lekérdezésre KAÜ (ügyfélkapus) azonosítást követően végezhető el, mind a magánszemélyek, mind a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában.


Önkormányzat Adóhatósága által az Önkormányzati Hivatali Portál felületére már publikált Űrlapok listája

Az űrlapokhoz tartozó ágazati,- és ügytípus besorolással:

Önkormányzati hivatali portál nyomtatványlista

Segédlet

Az Önkormányzat Adóhatósága Ügyfelei részére az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatásainak használatához:

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adóhatósága Ügyfelei részére az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatásaihoz

Elektronikus Ügyintézés az Önkormányzati hivatali portálon

ASP e-fizetés Ügyféltájékkoztató

 

 


 

 

Tovább az Önkormányzati Hivatali Portál felületére