Városháza
Ügyintézés

Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás

Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül létesített ásott, vert, vagy fúrt kutak esetében)

A hatáskör gyakorlója a települési önkormányzat jegyzője. Illetékességi területe: Miskolc Város közigazgatási területe.

Az eljárással kapcsolatos információk:

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A rendelkezés szerint az építtető (létesítő) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér. Ugyancsak mentesül a bírság alól az a kút, amelyet igazoltan 1992. február 15.-ét megelőzően létesítettek. (Az ilyen kutakra nem fennmaradási engedélyt, hanem vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.)

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú vízigény.

 

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet
  • „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
  • „A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Katona Anikó +36 46 512 763
Riczkóné Dobos Edina +36 46 512 714
Horváth Nóra +36 46 512 754

 

Papír alapon benyújtható űrlap