Városháza
Ügyintézés

Védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétele

A védendő fogyasztók intézménye a villamos energia és a gázszolgáltatás tekintetében került bevezetésre.

Célja, hogy a lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élvezzenek az energiaszolgáltatás tekintetében is.

A védendő fogyasztók körén belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját – különítenek el a jogszabályok.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy

 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül),
 • vagy nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

A Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális Osztálya feladata, hogy a szolgáltatónál beszerezhető adatlapon, nyilvántartása alapján igazolja a szociálisan rászoruló fogyasztói státusz fennállását.

Ügyindítás

A szolgáltatóknál beszerzett kérelmi nyomtatvány fogyasztóra vonatkozó adatok kitöltése utáni átadása az Osztályon.

Az igazolások kiállítása folyamatos!

Vonatkozó jogszabályok

 • 2007. évi LXXXVI. tv.
 • 2008. évi XL. tv.
 • 273/2007.(X.19.) Korm. rendelet
 • 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolc.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00