Városháza
Ügyintézés

Üzletek éjszakai nyitva tartása

ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVA TARTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.  

Jogosultak köre

Azon üzletek, amelyek este 22 és reggel 6 óra között kívánnak nyitva tartani.

Mit kell tennie

Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet az erre szolgáló nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos.

Határidők

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem bármikor benyújtható.

Az eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 15. napig kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: Ákr. szerinti időtartam

Benyújtandó dokumentumok

 • kérelem
 • illeték megfizetésének igazolása

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Felettes szerv: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Másodfokon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jár el.

Egyéb információk

Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedélyezése Illetékköteles eljárás. Az illeték összege: 3.000 Ft. Elektronikus eljárás kezdeményezése vagy az illeték átutalással történő megfizetése esetén az illeték összegét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-72000003 számú számlájára kérjük megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: ÉJSZNY.

A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos:

 1. rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
 2. lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

Az üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt.

Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

Vonatkozó jogszabályok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2018(X.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről.

Fogalmak

 1. éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 és 6 óra közötti nyitva tartása;
 2. bevásárlóközpont: a Kertv. 2.§ 3. pontjában meghatározott fogalom;
 3. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott fogalom;
 4. szálláshely: a Kertv. 2.§ 22. pontjában meghatározott fogalom;
 5. üzlet: a Kertv. 2.§ 27. pontjában meghatározott fogalom;
 6. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;
 7. vendéglátás: a Kertv. 2.§ 30. pontjában meghatározott tevékenység;
 8. hipermarket: a Kertv. 2.§ 32. pontjában meghatározott fogalom.

 

Elektronikus ügyintézés biztosított.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00