Városháza
Ügyintézés

Törzsvagyonból kivonás kérelem

Az ügyfél az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti önkormányzati tulajdonú ingatlan, vagy ingatlanrész önkormányzati törzsvagyonból történő kivonását. A nyomtatványon meg kell adnia a kért információkat, valamint csatolni szükséges a megjelölt dokumentumokat ahhoz, hogy a kérelmét a törzsvagyonból kivonási kérelmeket megvizsgáló szakmai bizottság elé terjeszthessük.

A szakmai bizottság álláspontjáról az ügyfél írásbeli értesítést kap. Amennyiben a szakmai bizottság a kérelmet támogathatónak ítéli, közgyűlési ülésen kerül megtárgyalásra, amely rendelettel dönt a kérelem támogathatóságáról és a megjelölt ingatlan, vagy ingatlanrész önkormányzati törzsvagyonból történő kivonásáról.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html