Városháza
Ügyintézés

Talált tárgyak kezelése

Szolgáltatás indítása

Az eljárás hivatalból indul.

Jogosultak köre

Találó és tulajdonos.

Mit kell tennie

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc nap alatt a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, vagy más átvételre jogosult személynek átadni, vagy a települési önkormányzat jegyzőjének beszolgáltatni.

A talált személyazonosító igazolványt le kell adni a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak.

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállító eszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

Határidők

Ügyintézési idő: 3 hónap

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Egyéb információk

A jegyzőhöz való beszolgáltatásakor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára, amiről a jegyző igazolást ad ki.

A talált dolog tulajdonosának megállapítását követően a jegyző a dolgot haladéktalanul átadja a jogosultnak. Amennyiben a dolog jogosultjának személye nem állapítható meg, a jegyző a beszolgáltatástól számított három hónapon át a dolgot megőrzi, ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – amennyiben ennek tulajdonjogára átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított 3 hónap alatt nem jelentkezett és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított 1 éven belül nem jelentkezik.

 

Vonatkozó jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Fogalmak

Talált tárgy: feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolog.

Talált tárgyak listája 

Talált tárgy megnevezése Találás helye Találás ideje Iktatószám
Nokia C6-00 mobiltelefon ismeretlen 2020. július 24. 903.410/2020.
Suzuki indítókulcs DVTK Stadion parkolója 2020. június 30.

903.467/2020.

Huawei mobiltelefon Avasi kilátó 2020. július 6. 903.471/2020.
Nyomógombos mobiltelefon Tesco Áruház, Szentpéteri kapu 2020. július 24. 903.600/2020.
2 db kulcsból álló kulccsomó Balázs Győző téri villamosmegálló 2020. július 31. 903.708/2020.
ASUS mobiltelefon Metropol áruház területén 2020. augusztus 5. 903.877/2020.
Micro SD-kártya Miskolci Rendőrkapitányság váróterme 2020. augusztus 9. 903.878/2020.
Huawei Honor mobiltelefon ismeretlen 2020.augusztus 4. 903.882/2020.
Mistral típusú kerékpár Liszt Ferenc u. 18. sz. előtt 2020. augusztus 28. 903.900/2020.
Dodge típusú mobiltelefon ismeretlen 2020. szeptember 9. 903.963/2020.
Iphone 7 mobiltelefon 37. sz. főút 5 km szelvény 2020. augusztus 27. 903.960/2020.
Volkswagen Polo indítókulcs Szeles u. 72. 2020.szeptember 12. 904.024/2020.
Férfi télikabát Kandó K. tér 1-3. 2020. szeptember 17. 904.120/2020.
Biketek Maxwell kerékpár ismeretlen 2020. szeptember 24. 904.130/2020.
Samsung mobiltelefon Avasi Sörház területén 2020. szeptember 15. 904.202/2020.

 

 


Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00