Városháza
Ügyintézés

Születési támogatás

Jogosultsági feltételek

A szülő a gyermek születésére tekintettel születési támogatásra jogosult, ha:

  1. kérelem benyújtásakor rendelkezik Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel,
  2. az újszülöttet saját háztartásában  neveli, gondozza és
  3. akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori garantált bérminimum 150%-át.

Születési támogatásra jogosult az az örökbefogadó szülő és -  a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével -  a gyám is, amennyiben fenti feltételeknek megfelel, és a születési támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal igazolja.

 

Támogatás összege

Ugyanarra a gyermekre vonatkozóan, egyszeri 20.000,-Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

 

A benyújtási határidő

A kérelem benyújtásának határideje a gyermek megszületését követő 120. nap.

Ettől eltérően a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a kérelem a gyámságról és az örökbefogadásról szóló döntés véglegessé válásától számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának betöltéséig igényelhető.

 

Vonatkozó jogszabályok

  • 2016. évi CL. tv.
  • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015.(II.10.) rendelete

 

Szükséges mellékletek

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
  • a gyám és az örökbefogadó szülő esetén a véglegessé vált gyámrendelő illetve örökbefogadást engedélyező határozat,
  • a család kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmének igazolása

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Szociális és Köznevelési Osztály

Telefon (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

E-mail: szoc@miskolc.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi u. 39.

 

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00