Városháza
Ügyintézés

Salkaházi Sára Miskolc Program

Jogosultsági feltételek:

 

A Salkaházi Sára Miskolc Program keretén belül az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összegű egyszeri pénzbeli támogatás, valamint a jogosultak biztonságának megerősítését, közérzetét, egészségi állapotának javítását szolgáló természetben nyújtott szociális támogatás állapítható meg.

Támogatásra jogosult, aki

a) a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság) által igazoltan a nyugdíjminimum tízszeresét meg nem haladó összegű havi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,

b) a 60. életévét betöltötte,

c) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és a

d) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő folyósítási vagy levelezési címe is miskolci.

 

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás:

Az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, szülői nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti járadék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, vagy házastársi jövedelempótlék.

A támogatás összege:

Évente egy alkalommal  az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott összegű pénzbeli támogatás.

Ügyindítás:

Az egyszeri pénzbeli támogatás megállapítása hivatalból történik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól megkért, tárgyév október 1-jei állapotnak megfelelő adatok alapján.

A támogatás összegének folyósítása tárgyév november 1. és december 15. között postai úton kerül folyósításra, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megadott folyósítási címre.

Aki a jogosultsági feltételeknek megfelel, de részére a támogatás nem kerül hivatalból megállapításra, az erre rendszeresített formanyomtatványon nyújthat be kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatalának  ügyfélszolgálati irodáin. Az ügyfélkapuval rendelkezők elektronikus úton is előterjeszthetik kérelmüket a lenti ÁNYK nyomtatvány, vagy a www.epapir.gov.hu szolgáltatás használatával.

Az éves támogatás megállapítása iránti kérelem az adott év december 31. napjáig nyújtható be, ennek elmulasztása jogvesztő.

Vonatkozó jogszabályok
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon:+36 46 512-800
Fax:+36 46 341-804
Email:szoc@miskolc.hu
Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Nyitva tartás:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8.00-16.00 ZÁRVA 8.00-17.30 8.00-16.00 8.00-12.00

A nyitva tartási idő alatt ebben az esetben az Ügyfélfogadási időt kell érteni.