Városháza
Ügyintézés

Rendkívüli települési támogatás

Jogosultsági feltételek

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.

Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül állapítható meg a szociális ellátás a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben.

A rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg különösen az alábbi esetekben:

  1. a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez,

  2. regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás (pl. állásinterjúhoz utazási költség) évente egy alkalommal,

  3. temetési költségek viseléséhez, amennyiben a kérelmező a becsatolt számlák alapján igazolja, hogy meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,

  4. a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe került,

  5. előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszereléséhez,

  6. a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartásához a kapcsolattartásra jogosult szülő részére,

  7. egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, tápszer pótlásához – a családgondozó ajánlása alapján.

A támogatás összege

  1. a temetési költségek viseléséhez szabályozott esetben 30.000,-Ft.
  2. a lakásban elemi kár következtében keletkezett kár enyhítésére  - a keletkezett kár nagyságától függően - legfeljebb 100.000,-Ft.

A rendkívüli települési támogatás összege- a fenti esetek kivételével - családonként nem haladhatja meg évente a 30.000.-Ft-ot.

A támogatás természetben is nyújtható.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

A (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a kérelem benyújtásának határideje a haláleset bekövetkeztét követő 90 nap, a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben a káresemény bekövetkeztét követő 60 nap.

Vonatkozó jogszabályok

  • 1993.évi III. tv.
  • 2016. évi CL. tv.
  • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Szükséges mellékletek

  • a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása,
  • kérelem indokoltságát alátámasztó dokumentumok.

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolc.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html