Városháza
Ügyintézés

Panasz zajterhelési határérték túllépése esetén

Ön mint ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével teheti meg panaszát.
Leírja, hogy - megítélése szerint - mely szolgáltatási tevékenység végzése közben valósul meg a zaj határérték túllépése. A beadvány kapcsán az ügyintéző helyszíni szemlét tart, melynek során tájékozódó jellegű zajmérést végez.
Tájékoztatja a bejelentettet a mért értékről, valamint arról, hogy mely határértéket köteles betartani tevékenysége során. Ismételt bejelentés esetén szabványos zajmérés elvégzésére kerül sor, melynek eredményeképpen zajbírság kiszabására, illetve a zajos tevékenység korlátozására kerülhet sor.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
  • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
  • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határ-értékek megállapításáról

Kérelmek benyújtása:   

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)
    
 A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Építési és Környezetvédelmi osztály ügyfélfogadás

Telefon:+36 46 512 714
Fax: +36 46 512 718
Email: epit@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Ügyintézők Elérhetőség
Katona Anikó +36 46 512 763
Riczkóné Dobos Edina +36 46 512 714
Horváth Nóra +36 46 512 754


 

 

    

 

Papír alapon benyújtható űrlap