Városháza
Ügyintézés

Panasz illegális szemétlerakás esetén

Ön, mint ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (vagy egyéb írásos beadvány formájában) teheti meg panaszát.


Az ügyintéző a bejelentés alapján helyszíni szemlét tart, melyről jegyzőkönyvet készít. Amennyiben a rendelkezésre álló, vagy a tényállás tisztázása során beszerzett adatok, információk alapján bizonyítható, hogy ki követte el az illegális szemétlerakást, a Hatóság határozatban kötelezi, hogy a hulladékot szállítsa a hivatalosan engedélyezett hulladéklerakóra, ennek nem teljesítése esetén hatósági eljárást (hulladékgazdálkodási bírság kiszabása, kényszerintézkedések megtétele) kezdeményez ellene. Nem azonosítható illegális szemétlerakó esetén, a Hatóság az ingatlan /ahová a szemetet lerakták/ tulajdonosát kötelezi a szemét elszállítására. Ha a szemétlerakás közterületen történt és az elkövető (k) kiléte nem bizonyítható, saját hatáskörben (az Önkormányzat által) történik intézkedés a szemét elszállítására.

Vonatkozó jogszabályok

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
  • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Katona Anikó +36 46 512 763
Riczkóné Dobos Edina +36 46 512 714
Horváth Nóra +36 46 512 754

 

Papír alapon benyújtható űrlap