Városháza
Ügyintézés

Panasz gazos, parlagfüves ingatlan esetén

Ön, mint ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (vagy egyéb írásos beadvány formájában) teheti meg panaszát.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, lehetőség szerint helyrajzi számát is. Amennyiben a bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának személyéről, erről nyilatkoznia kell. A bejelentő adatainak zártan történő kezelését is kérheti.

A jegyzőnek belterületi ingatlanok esetében van hatásköre eljárni.

A jegyző szerzi be:
a bejelentett belterületi ingatlan tulajdoni lapját.

Ügyintézés határideje és díja:    60 nap. A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes.

Külterületen fekvő növényvédelmi szempontból elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos bejelentéseiket a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályához (Miskolc, Vologda u. 4. sz.) tehetik meg.

Az ügyintéző a bejelentés alapján helyszíni szemlét tart, melyről jegyzőkönyvet készít.

Amennyiben a helyszíni szemle alkalmával megállapítást nyer, hogy a belterületi ingatlan (adott év június 30.-át követően) parlagfűvel fertőzött, közérdekű védekezés elrendelésére kerül sor. Egyéb allergén gyomnövények jelenléte esetén az ingatlantulajdonos (oka)t felszólítja a Hivatal a gyommentesítés elvégzésére. Teljesítés hiányában közigazgatási bírság kiszabására, illetve az illetékes ingatlanügyi hatóság eljárásának kezdeményezésére kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok:

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
  • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
  • 221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)
    
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézés Elérhetőség
Katona Anikó +36 46 512 763
Riczkóné Dobos Edina +36 46 512 714
Horváth Nóra +36 46 512 754


    

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap