Városháza
Ügyintézés

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárása

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló mód. 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerint a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítmények (a továbbiakban: szálláshelyek) üzemeltetői.

Mit kell tennie

Nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet szükséges benyújtani.

Határidők

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles bejelenti a jegyzőnek. A szolgáltató a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni a jegyző felé, aki a szolgáltatót ez esetben törli a nyilvántartásból.

Benyújtandó dokumentumok

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére nyomtatvány

Szükséges mellékletek:

A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben fel kell tüntetni, illetve a kérelemhez csatolni kell:

 • szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),
 • a szálláshely minősítését,
 • azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,
 • a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot,
 • az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát, diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,
 • a szálláshely állandó jelleggel, idényjelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét,
 • a szolgáltatás megkezdésének időpontját.

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.

A jegyző a szolgáltató a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel a rendelet 14/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a jegyző az ellenőrzése során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.

A hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát, a tűzoltó-parancsnokságot, az építésügyi hatóságot, valamint külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely esetén az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóságot a vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése céljából. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles bejelenti a jegyzőnek. A szolgáltató a tevékenység megszűnését köteles bejelenteni a jegyző felé, aki a szolgáltatót ez esetben törli a nyilvántartásból.

A rendelet 18.§ (1) bekezdése szerint a vendég szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató - az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével - köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

Az eljárás illetékköteles, 3.000.-Ft összegű illetéket kell megfizetni.

A rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a szálláshelyek besorolási és minősítési követelményeit.

Vonatkozó jogszabályok

173/2013.(X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Fogalmak

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely:

 • az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely, valamint
 • az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett:
 • sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,
 • szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.

A rendelet 1. számú melléklet szerinti nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények:

 • I. Üdülő (Altípusa: Üdülő, Gyermeküdülő, Villa)
 • II. Gyermek- és ifjúsági tábor (Altípusa: Gyermek- és ifjúsági tábor, Telepített sátortábor)
 • III. Nomád táborhely
 • IV. Hegyi menedékház (Altípusa: Turistaház, Kulcsosház, Matracszállás)
 • V. Bivakszállás (Altípusa: Bivakszállás, Téliesített bivakszállás)
 • VI. Pihenőház (Altípusa: Munkásszállás, vendégszállás)
 • VII. Diákotthon, kollégium

 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

Telefon: +36 46 512 700; +36 46 512 800
Email: hatosag@miskolc.hu
Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Nyitva tartás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

08:00-16:00

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-16:00

08:00-12:00