Városháza
Ügyintézés

Lakbértámogatás

Jogosultsági feltételek

Az önkormányzati bérlakás arra rászoruló bérlője jövedelmi és vagyoni helyzetére figyelemmel, az általa lakott lakásbérleti díjához történő rendszeres hozzájárulásként lakbértámogatásban részesülhet.

A bérlő lakbértámogatásban részesülhet, ha a jogosultság megállapításakor:

a) bérlő és a vele egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme eléri a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét és nem haladja meg a jogszabályban meghatározott jövedelemhatárokat és

b) a lakás havi bérleti díja meghaladja a háztartás nettó havi összjövedelmének 15%-át.

 

A lakbértámogatás havi összege a havonta esedékes lakbér 20%-a, amennyiben a jogosultság megállapításakor a bérlő és a vele egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme:

a) egyszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át,

b) kétszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 230%-át,

c) három- vagy annál többszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.

 

A lakbértámogatás havi összege a havonta esedékes lakbér 10%-a, amennyiben a jogosultság megállapításakor a bérlő és a vele egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme meghaladja (11) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt, de:

a) egyszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 500%-át,

b) kétszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át,

c) három- vagy annál többszemélyes háztartás esetén nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át.

 

Nem állapítható meg lakbértámogatás, ha a bérlő vagy a vele egy háztartásban élő személy:

a) harmadik személy haszonélvezeti jogával nem terhelt - lakás tulajdonjogával vagy bérleti jogával rendelkezik, vagy ilyen ingatlanon haszonélvezeti joga áll fenn, vagy

b) vagyonnal rendelkezik.

A támogatás mértéke

A lakbértámogatás a bérleti jogviszony végéig, de legfeljebb 12 havi időtartamra kerülhet megállapításra.

Mértéke a havonta esedékes lakbér 10 vagy 20%-a, a kérelmező háztartásában élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelmének függvényében.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul. A megállapításhoz szükséges nyomtatványt - a Miskolc Holding Zrt. által történő leigazolást követően - a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok

  • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. törvény
  • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről szóló 30/2021.(VIII.31.) rendelete
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Szükséges mellékletek

  • A háztartásban élő személyek kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása
  • Vagyonnyilatkozat

Szociális és Köznevelési Osztály – Ügyfélfogadás

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html