Városháza
Ügyintézés

Köztemetések elrendelése

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

  1. nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
  2. az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Osztályon lehet benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok

  • 1993. évi III. tv.
  • 2016. évi CL. tv.
  • 1999. évi XLIII. tv.
  • 351/2013.(X.4.) Korm. rendelet

Szükséges mellékletek

A temetés elrendeléséhez szükséges iratok:

  • halottvizsgálati bizonyítvány
  • halotti anyakönyvi kivonat
  • rendőrségi engedély /rendkívüli haláleset/

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolc.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00