Városháza
Ügyintézés

Kártalanítási igény kizárás bejegyzés törlése iránti kérelem

Az ingatlan tulajdoni lapjára felvezetett "kártalanítási igény kizárása" bejegyzés fenntartása indokoltságának felülvizsgálatát, a feltételek fennállása esetén annak törlését kérheti az ingatlan tulajdonosa.

Magánszemély kérelmező a kérelmét papír alapon, vagy elektronikus úton ("e-papír"), nem magánszemély kérelmező kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő


Az ügyintézés helye és időpontja

Kérelmek benyújtása: Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Tóthné Kovács Annamária +36 46 512 791
   
   
Bíró Edit +36 46 512 765