Városháza
Ügyintézés

Házszám megállapítása

Az újonan elnevezett utcában lévő, vagy a házszámmal még nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kérheti az ingatlana házszámának megállapítását. A benyújtott kérelem alapján a hatóság határozattal dönt az ingatlan házszámának megállapításáról.

A kérelem papír alapon, illetve az arra kötelezettek részéről elektronikus úton ("e-papír") terjeszthető elő.


Az ügyintézés helye és időpontja

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
   
   
   
Tóthné Kovács Annamária +36 46 512 791
Bíró Edit +36 46 512 765