Városháza
Ügyintézés

Gyógyszertámogatás

Jogosultsági feltételek

Gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( a továbbiakban: nyugdíjminimum) 225 %-át, egyedül élő esetében 300%-át, azon családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 325 %-át, 70 éven felüli egyedül élők esetében 350 %-át, feltéve, hogy

  1. közgyógyellátásra nem jogosult, és
  2. a kérelem benyújtását megelőző három hónapban szedett gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,-Ft-ot.

A támogatás összege

Havi 3.500,-Ft, mely három havonta, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok

  • 1993.évi III. tv.
  • 2016. évi CL. tv.
  • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Szükséges mellékletek

  • a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Az ügyintézés helye és időpontja

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolc.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00