Városháza
Ügyintézés

Fakivágással kapcsolatos ügyek

Ön mint ügyfél

  • Amennyiben úgy véli, hogy az ingatlana előtti közterületen lévő fa valamilyen módon balesetveszélyessé vált, az az Ön ingatlanát, vagy a közterületen tartózkodók biztonságát veszélyeztetheti, úgy írásban kérheti a kialakult helyzet felülvizsgálatát, illetve a szükséges intézkedések megtételét. A kérelem/bejelentés alapján az ügyintéző a helyszínen vizsgálja meg a fa állapotát – szükség esetén a városi főkertésszel együtt -, illetve beszerzi a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szakmai, valamint kezelői véleményét. Amennyiben mindezek alapján a beadványban foglaltak helytállósága igazolást nyer, az ügyintéző hivatalból megteszi a szükséges intézkedést, erről Önt írásban tájékoztatja.
  • Amennyiben a közterületi fás szárú növény kivágásának igénye nem az előzőek miatti okból, hanem egyéni érdek (pl. építkezés, behajtó kialakítása, stb.) kapcsán merül fel, az érintett fás szárú növény kivágása érdekében kérelmet kell előterjesztenie a Polgármesteri Hivatalnál (a letölthető nyomtatvány felhasználásával). A fakivágási engedély iránti kérelem beadása eljárási illetékköteles, melynek összege jelenleg 5000,- Ft. Ezt az összeget Önnek illetékbélyeg formájában kell lerónia a kérelmére ragasztva.
  • Ha saját tulajdonú ingatlanán szándékozik fás szárú növényt kivágni, úgy arra engedélyt nem kell kérnie.
  • Ha a saját tulajdonú – erdőművelési ágú - ingatlanán akar fás szárú növényt kivágni, úgy azt engedélyeztetnie kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságával. A kérelmében meg kell jelölnie a helyrajzi számot, a kivágásra szánt fák faját, darabszámát és a kitermelt fa becsült köbméter-mennyiségét.

Vonatkozó jogszabályok

  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
  • 346/2008. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről

Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztály - ügyfélfogadás

Telefon (+36) 46/512-714
Fax (+36) 46/512-718
Email epit@miskolc.hu
Helyszín 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Kérelmek benyújtása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőségek
Katona Anikó +36 46 512 763
Riczkóné Dobos Edina +36 46 512 714
Horváth Nóra +36 46 512 754

 

Papír alapon benyújtható űrlap