Városháza
Ügyintézés

Díj megfizetésének igazolása

Az illetékek, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak kivételével, valamennyi egyéb díjat (pl. közterület-használati díj, behajtási engedély díja, közút nem közlekedési célú igénybevételének díja) a „Díj megfizetések igazolására” elnevezésű űrlapon szükséges igazolni.

A döntésről kiállított határozat tartalmának megfelelően a meghatározott összeget a „Díj megfizetésének igazolása” nyomtatványon az Önkormányzat 10700086-42689106-51100005 számú bankszámlaszámra történő átutalással szükséges megfizetni.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html