Városháza
Ügyintézés

A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás

Jogosultsági feltételek

A támogatásra jogosult az a tulajdonos, aki

  • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2015. február 28-án hatályos 38. szakasz (2) bekezdése (normatív) és (5) bekezdése (adósságkezelési szolgáltatásban részesülő) szerinti lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel és
  • olyan lakásszövetkezet, illetve társasház tulajdontársi közösségének tagja, amely a Hitelprogram keretében kölcsönszerződést kötött.

Támogatás nem állapítható meg, ha a kölcsöntörlesztésből eredő kamatfizetési kötelezettségnek a jogosult lakására jutó összege nem éri el az 1.000,-Ft-ot.

Támogatás összege

A Hitelprogram keretében a társasházat terhelő és a kölcsöntörlesztésből eredő kamatfizetési kötelezettségnek a jogosult lakására jutó - a kérelem benyújtásának, illetve felülvizsgálatának időpontjában meglévő - havi összege, de legfeljebb 3.000,- Ft.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok

  • 1993. évi III. tv.
  • 2016. évi CL.tv.
  • 156/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet

Szükséges mellékletek

  • a társasház által a Hitelprogram keretében kötött kölcsönszerződés másolata,
  • a közös költséget megállapító társasházi határozat másolata,
  • a társasház közös képviselőjének a szerződés miatti közös költség mértékéből a kérelmezőt terhelő fizetési kötelezettség összegére vonatkozó igazolás,
  • a háztartásban élők személyek kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása,
  • vagyonnyilatkozat.

Szociális és Köznevelési Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolc.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

 

Papír alapon benyújtható űrlap