Önkormányzati ügyintézés

 

A személyes önkormányzati ügyintézés március 17-től szünetel

Kivételt képző esetek

A felsorolt nyilatkozatok megtételére, a kérelmek benyújtására előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség, és intézésükre a Városház tér 8. szám alatti ügyfélszolgálaton kerül sor, amelynek megközelítése csak a Városház tér felőli bejárat irányából lehetséges. A hivatal épületében ügyfelek nem tartózkodhatnak, kivéve, akik személyes ügyintézésre, előzetes időpont egyeztetést követően érkeznek. Az ügyintézési lehetőség továbbra is biztosított mind postai küldemény, mind elektronikus beadvány formájában.

A Miskolc, Városház tér 8. szám alatt gyűjtő ládát helyeztek ki, amelyen keresztül a beadványok személyesen is benyújthatóak.  

Kivételek:

  • a házasságkötési szándék bejelentése,
  • a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése,
  • az apai elismerő nyilatkozat megtétele,
  • a halálesetek anyakönyvezése,
  • a rendkívüli települési támogatás,
  • a köztemetés iránti kérelem benyújtása,  valamint
  • a közfoglalkoztatotti jogviszony megszüntetésével és létesítésével összefüggő személyes ügyfélfogadás.

Az anyakönyvi ügyintézés rendjéről

A veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggő Kormányrendeletekben foglaltakra figyelemmel Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az anyakönyvi ügyintézés során az alábbiakat kérjük figyelembe venni:

Az anyakönyvi ügyek intézése céljából személyesen megjelenő ügyfeleinket kizárólag abban az esetben tudjuk fogadni, ha előzetesen egyeztetett időpontban érkeznek a Miskolc, Városház tér 8. szám alatti ügyfélszolgálatunkra.Időpont foglalás a 46/512-700 –as telefonszámon lehetséges.

A házasulandók figyelmét külön is fel szeretnénk hívni arra, hogy házasságkötési szándékot ugyan bármely anyakönyvvezetőnél be lehet bejelenteni, ugyanakkor a veszélyhelyzetben meghozott intézkedések hatásfokát csökkenti, ha a házasságkötési szándék bejelentésére és ezzel a házasságkötésre nem a lakóhelyükön vagy ahhoz legközelebb eső településen kerül sor.

Az esküvők a házasulandókkal korábban egyeztetett időpontokban a Városháza házasságkötő termében kerülnek megtartásra.  Kérjük, hogy a szertartáson a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet szabályait betartva, szűk családi körben vegyenek részt.

A személyes megjelenést igénylő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvételére ugyancsak előzetesen egyeztetett időpontban kerülhet sor.

Egyéb anyakönyvi ügyekben kérjük, hogy személyes megjelenés előtt tájékozódjanak a 46/512-700-as telefonszámon.

Miskolc Holding, és tagválalaltainak ügyintézése

A dolgozók és a lakosság egészségét is védve, március 16-tól a Miskolc Holding Zrt Ingatlangazdálkodási Igazgatósága, a MIHŐ Kft. a MIVÍZ Kft. a MVK Zrt. és a Városgazda Nonprofit Kft. az ügyfélszolgálati irodáit határozatlan ideig zárva tartja.

Ügyintézésre telefonon és elektronikus úton lesz lehetőség. További információk a tagvállalatok weboldalain olvashatók