819.662-2/2018.

819.662-2/2018.

Miskolc Megyei Jogú Város rendes Közgyűlését 2018.05.17. napján (csütörtökön) 7:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési termébe összehívom.

Napirendi pontok: 
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozat meghozatalára
Javaslat az önkormányzati adóbevallások benyújtására vonatkozó adóeljárási szabályokról szóló 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Javaslat a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra
Javaslat településfejlesztési döntés meghozatalára
Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) módosításának elfogadására
Javaslat közterületek elnevezésére
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyására
Javaslat a Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodájának és a Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert Tagóvodájának sportóvodává történő átszervezésére vonatkozó végleges döntés meghozatalára
Javaslat időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat védett sír felújítására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat a Miskolci Szakképzési Centrum fenntartásában működő intézmények átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására
Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények átszervezésével kapcsolatos véleményezési jog gyakorlására
Javaslat a Miskolci Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Javaslat a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatára, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására
Javaslat a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyására
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Javaslat Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben - SÜRGŐSSÉGI
Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kapcsolatos munkáltatói döntés meghozatalára - SÜRGŐSSÉGI
Javaslat az MVK ZRT.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására, a 2017.évi közszolgáltatási tevékenységről készült éves Közszolgáltatói Jelentés és a 2017. évi Éves Pénzügyi Ellentételezés összegének elfogadására
Javaslat egyes helyi adókat érintő önkormányzati rendeletek módosítására
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodási döntések meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség között feladatellátási szerződés megkötésére
Javaslat a ´Miskolc és agglomerációja digitális közösség´elnevezésű program keretében kiosztott notebookok térítésmentes tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges döntések meghozatalára
Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács és Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanács létrehozására
Javaslat vagyongazdálkodási döntés tárgyában hozott határozat módosítására, valamint egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetét, működését érintő döntések meghozatalára
Dátum: 
csütörtök, május 17, 2018 - 07:00
Keltezési dátum: 
hétfő, május 7, 2018
Polgármester neve: 
Dr. Kriza Ákos