808.300/2020

808.300/2020

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2020. február 27. napján (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartandó ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

Napirendi pontok: 
Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára
Javaslat az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a 2021-2023. évekre
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a város területén működő nemzetiségi önkormányzatok között megkötött Együttműködési Megállapodásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba történő beiratkozás időpontjának meghatározására
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására (IV. negyedéves korrekció)
Javaslat a Miskolc, tehermentesítő út I. és II. ütemének (Y HÍD) megvalósítása kapcsán érintett ingatlanok/ingatlanrészek tulajdonjogának Magyar Állam által történő megszerzésére irányuló döntés meghozatalára
Javaslat civil szervezet részére helyiség biztosítása tárgyában hozott határozat módosítására
Javaslat az MVK Zrt.-vel fennálló Közszolgáltatási Szerződés módosítására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Dátum: 
csütörtök, február 27, 2020 - 09:00
Keltezési dátum: 
hétfő, február 17, 2020
Polgármester neve: 
Veres Pál