808.101/2020

808.101/2020

Meghívó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2020. január 30. napján (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartandó ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

Napirendi pontok: 
Javaslat deregulációs tárgyú önkormányzati rendelet megalkotására
Javaslat az Integrált Területi Program (ITP) 4. sz. módosításának elfogadására
Javaslat a Magyar Cserkészszövetséggel létrejött adásvételi szerződés módosítására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására
Javaslat a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház Magyarország Kormányával közös működtetésére irányuló kezdeményezésről szóló tájékoztatás tudomásul vételére
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Javaslat fellebbezések elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyekben
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított közalapítványok felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára - SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY
Javaslat a reklámhordozók létesítésére vonatkozó eljárásrend módosításával összefüggő döntések meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítására
Javaslat építésügyi igazgatási feladatok átadásával összefüggő döntések meghozatalára
Javaslat a Miskolc-Diósgyőri Református Egyházközséggel történő együttműködésre
Dátum: 
csütörtök, január 30, 2020 - 09:00
Keltezési dátum: 
hétfő, január 20, 2020
Polgármester neve: 
Veres Pál