131.305/2019

131.305/2019

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2019. december 19-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartandó ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

Napirendi pontok: 
Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására és kapcsolódó döntés meghozatalára (III. negyedéves korrekció)
Javaslat a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására törzsvagyonból kivonás tárgyában
Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Javaslat az „Okos Város – Okos Miskolc” című projekt keretében beszerzett eszközökhöz kapcsolódó döntések meghozatalára
Javaslat civil- és egyéb szervezetekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentései alapján készített intézkedési tervek elfogadására és a kapcsolódó egyéb döntés meghozatalára
Javaslat közterületek elnevezésére
Javaslat a Tour de Hongrie Kerékpáros Körverseny miskolci versenyszakaszának megtartására vonatkozó pályázat benyújtására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének megállapítására
Javaslat a Közgyűlés 2020. I. félévi munkatervének megállapítására
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására a halaszthatatlan önkormányzati ügyekben meghozott polgármesteri döntésekről
Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Javaslat állásfoglalás kiadására a Semmelweis Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályának tervezett bezárásával kapcsolatban
Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Forint folyószámla szerződés és cash pool megállapodásának, valamint Folyószámlahitel szerződéséhez szükséges feltételes döntések meghozatalára
Javaslat az MVK Zrt.vel fennálló Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Közszolgáltaási Követelmény és Közszolgáltatási Ellentételezés 2020. évi tervezett mértékének elfogadására
Javaslat a Miskolc Holding Zrt. Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának megválasztásához kapcsolódó döntések meghozatalára - Sürgősségi indítvány
Javaslat a Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft.-t érintő döntések meghozatalára - sürfősségi indítvány
Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Javaslat jelzálogfedezet biztosítására a Miskolc, Szentpéteri kapu 70. szám alatti ingatlan apartmanszállásként történő kialakításához
Javaslat a Miskolci Atlétikai Centrum, valamint a Miskolc-tapolcai Strandfürdő üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
Javaslat a 2020.évben adományozandó önkormányzati címek és díjak előzetes elbírálását végző Kuratórium állandó tagjai melletti további három tagjának megválasztására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára - sürgősségi indítvány
Dátum: 
csütörtök, december 19, 2019 - 09:00
Keltezési dátum: 
hétfő, december 9, 2019
Polgármester neve: 
Veres Pál