131.215/2019

131.215/2019

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2019. november 21-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartandó ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

Napirendi pontok: 
Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai Folyószámlahitel szerződéséhez kapcsolódó, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által vállalandó készfizető kezesség jóváhagyására
Javaslat önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások térítésmentes adásvétele tárgyában történő döntéshozatalra
Javaslat ingatlan Miskolci Közintézmény-működtető Központ részére történő használatba adására
Javaslat a vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat a „Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjteményre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi közterület-használati ügyben
Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás miatt indult önkormányzati hatósági ügyben
Javaslat a Közgyűlés utólagos tájékoztatására halaszthatatlan önkormányzati ügyben meghozott polgármesteri döntésről
Javaslat az Önkormányzat bankszámláinak vezetésére és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint 3 milliárd Ft keretösszegű folyószámla-hitelkeret biztosítására
Javaslat a helyi személyszállítási köszolgáltatás Felsőzsolca Város közigazgatási területére történő kiterjesztésének elfogadására
Dátum: 
csütörtök, november 21, 2019 - 09:00
Keltezési dátum: 
hétfő, november 11, 2019
Polgármester neve: 
Veres Pál