130.908/2019

130.908/2019

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését 2019. augusztus 28-án (szerdán) 7.00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésre a Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc, Hunyadi utca 2. sz. alatti tetőtéri Közgyűlési Termébe összehívom

Napirendi pontok: 
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására
Javaslat a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
Javaslat a Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma fenntartói jogának a Miskolci Egyetem általi átvételével kapcsolatos vagyonkezelői jog átadása tárgyában
Javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerarendszer megfigyelési pontjainak bővítésére, valamint az Operatív Műveleti Központ kialakításával összefüggő vagyongazdálkodási döntések meghozatalára
Javaslat a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. és a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére kiírt pályázatok elbírálására és a kapcsolódó döntések meghozatalára
Javaslat a Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztására
Javaslat fellebbezés elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben
Dátum: 
szerda, augusztus 28, 2019 - 07:00
Keltezési dátum: 
hétfő, augusztus 26, 2019
Polgármester neve: 
Dr. Kriza Ákos