Élet a városban
Városinformáció

Állam- és jogtudományi kar

Államtudományi Intézet

 • Alkotmányjogi Tanszék
 • Közigazgatási Jogi Tanszék
 • Pénzügyi Jogi Tanszék

Bűnügyi Tudományok Intézete

 • Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék
 • Büntető Eljárásjogi és Büntetés Végrehajtási Jogi Tanszék

Civilisztikai Tudományok Intézete

 • Agrár- és Munkajogi Tanszék
 • Kereskedelmi Jogi Tanszék
 • Polgári Jogi Tanszék

Európai és Nemzetközi jogi Intézet        

 • Európa jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék
 • Nemzetközi jogi Tanszék
 • Polgári Eljárásjogi Tanszék

Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet

 • Információs és Médiajogi Tanszék
 • Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék
 • Jogtörténeti Tanszék
 • Római Jogi Tanszék