Élet a városban
Turizmus

Szentháromság görögkeleti ortodox templom

A műemléki védelem alatt álló Szentháromság görögkeleti ortodox templomot 1785-ben kezdték el építeni Johann Michael Schajdlet tervei alapján, Magyarországon ritkának számító copf stílusban. Húsz évnyi építkezés eredménye a keleti tájolású templom.Az építkezésen dolgozott az Olaszországban tanult egri kőfaragó, Adami János is.

Építésére azért volt szükség, mert a török uralom után görög telepesek, kereskedők telepedtek meg Miskolcon, és szerették volna, ha rendelkeznek egy saját templommal, hiszen akkor Miskolcot főleg katolikusok és protestánsok lakták, ami nem tette szükségessé új templom építését.

Berendezése szintén copf stílusú. A templomot az teszi különlegessé, hogy Közép-Európa legnagyobb ikonosztáza található benne, amely 16 méter magas, és 87 jelenetet mutat be Jézus életéből. Bemutatja a tizenegy nagy ünnepet is (pontosabban az ortodox egyházban tizenkét nagy ünnep van, de a húsvétot az ünnepek ünnepeként tartják számon, és így csak tizenegyet neveznek meg „nagy” ünnepként). Maga az ikonosztáz Jankovits Miklós egri fafaragó műhelyében készült. Az ikonok, négy ikon kivételével Anton Kuchelmeister bécsi festő művei.

A templom kegyképe az Ahtirkai Istenszülő másolata, melyet II. Katalin orosz cárnő adományozott az egyház részére miskolci látogatása alkalmával.

A templom mellé iskola, ispotály és parókia is épült. A templomkert temetőként is szolgál, a legrégebbi síremlékek 300 évesek.

A templom az istentiszteletek ideje alatt vagy a Magyar Orthodox Egyházi Múzeum megtekintésével együtt látogatható 300 Ft-os különjegy befizetése után. Csoportoknak ettől eltérő időpontban is előzetes bejelentkezés alapján a +36 46 415 441-es telefonszámon. Mise: vasárnap: 10:30. Egyházi ünnep hétköznap: 17:30.

Képmelléklet