Élet a városban
Turizmus

Nagyboldogasszony - Minorita templom

Miskolc egyik reprezentatív, barokk stílusú temploma a Nagyboldogasszony minorita plébániatemplom. Az épület a Hősök terének városképileg meghatározó építménye. Balján a minorita rendház áll, jobbján a Földes Ferenc Gimnázium.

Az épület alapkövét 1729. szeptemberében tették le. Építése 1743-ban fejeződött be az Almássy és Fáy családok adományozásából. Az 1843. július 19-i tűzben leégett a monostor tetőzete, megolvadtak a harangok, a boltozatok megrokkantak. 1845-re az eredetiek mintájára újjászülettek a tornyok, megerősítették a boltozatokat, helyreállították a homlokzatokat és a tetőzetet.

A jelenleg látható főoltár 1819 augusztusára készült el, mely a pápai nagytemploméval hozható rokonságba. A mostani oltárkép Tiziano Mária mennybemenetelét ábrázoló képének másolata, Sajósy Alajos munkája 1867-ből. Érdekesség, hogy a második sorban lévő Szent Ferenc-oltár egyidős a templommal, 1744-re készült el. A szószéket a rend asztalosa, Piringer Ágoston és egy egri szobrász készítette 1758-ban. A pompás padokat az eperjesi minorita rendház asztalosa, Stöcherle József készítette 1754-1766 során.

A templom boltozatai közel kétszáz évig díszítetlenek voltak. A neobarokk stílusú kompozíciókat és díszítőfestést 1928-ban Raksányi Dezső és Korény József készítette. A templom bronzkapuja Tóth Béla alkotása.

A kéttornyos templom homlokzatát dór, ión oszlopok és lizénák szakaszolják. Főbejárata szimbolikus domborművekkel díszített. A szoborfülkékben Assisi Szent Klára és Szent Erzsébet látható. Az emeleti ablak két oldalán, hasonló módon két szent szobrát helyezték el: Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal alakját. Az attika magas középrészén aranyozott fém napmotívum, szoborfülkéjében Immaculata-szobor.

Az épületben található továbbá Kelemen Didák - minorita szerzetes - a templom építtetőjének - sírja, emléktáblája és arcmása.

A Minorita templom istentiszteletek ideje alatt megtekinthető. Mise: hétköznap 7:00, 18:00, vasárnap 7:00, 8:00, 9:30, 11:15, 18:00 órától. A templomban működő webkamerával rendszeresen közvetítik élőben az istentiszteleteket: http://webcam.minorita.hu/oltar/

Képmelléklet